Splosna metalurgija pdf

Trenutno je metalurgija stvar, ki je ne samo plastični procesi oblikovanja in livarstva, ampak jih zanima tudi preučevanje skupin v makro silah. Trenutni projekt običajno izvaja poskuse na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je polje, ki se je pojavilo pred nekaj sto leti. Vendar pa so mikroskopi v metalurgiji začeli prehajati le odvisno od mladih različnih metod. V trenutnih fazah so med knjigo z inženirskimi materiali nenadomestljivi. Danes so na zgoraj omenjenem področju izredno modni metalografski mikroskopi, ki jih med drugim priporočajo, da sami pregledajo kovinske primerke ali njihove preboje. Nato obstaja tehnologija slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Metalografski mikroskopi vključujejo elektronske mikroskope, ki opozarjajo na strukture na atomski ravni in svetlobne mikroskope, za katere je značilno manjše povečave. Opazovanja, izvedena s pomočjo teh orodij, so izredno pomembna, saj lahko s pomočjo tega določimo različne načine mikrokredkov v članku ali njihov izvor. Izjemno je mogoče izračunati delež faze in natančno določiti natančne faze. Zahvaljujoč temu lahko določimo količino in način vključitve ter številne druge pomembne elemente z vidika metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novo ustvarjenega materiala omogočajo natančno opazovanje strukture materiala, s pomočjo katerega lahko v perspektivi preprečimo številne neželene okvare.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izredno pomembna, saj zahvaljujoč temu zlahka najdemo materialne pomanjkljivosti. Vendar je imeti tovrstno opremo zapleteno. Od tega začetka naj bi na njej izvajali samo usposobljene osebe.