Spanska prevajalka dela

Delo prevajalca je izredno pomembno in tudi odgovorno delo, saj mora ta vpliv med dvema entitetama prehoditi na pomen izraza istega med njimi med drugim. Zato ne zahteva toliko ponovitve besede za besedo, kot je bilo rečeno, temveč posredovanje pomena, vsebine, bistva izraza in trenutno stanje je veliko večje. Takšen prevajalec je visoko mesto v komunikaciji in kogniciji ter v svojih motnjah.

Ena od vrst prevodov je zaporedna interpretacija. Kaj potem, za vrsto prevodov, kakšne so njihove neposredne lastnosti? Ko govorite z ženskami, prevajalec posluša določeno količino te pozornosti. Lahko piše zapiske in morda se samo spomni, kaj želi govoriti govornik. Ko ta konča določen vidik svoje pozornosti, je vloga prevajalca, da izrazi svoj namen in načelo. Kot že omenjeno, to ne zahteva enakega, kot dobesedno ponavljanje. To zahteva, da daste smisel, delite in dajete izjave. Po ponavljanju govornik razvije svojo pozornost in ga ponovno podeli osnovnim skupinam. In tako vse poteka sistematično, vse do izvršitve izjave ali odgovorov sogovornika, ki še vedno govori v domačem jeziku, in njegovo vprašanje je prevedeno in kopirano prvi osebi.

Ta način prevajanja ima neposredne odločitve in slabosti. Prednost je pravzaprav redno mučenje. Fragmenti izrekanja, vendar seveda te sestavine lahko razbijejo pozornost in zbirajo izjave. S prevajanjem delov besedila se lahko zlahka raztresete, pozabite na nekaj ali samo izločite iz tekme. Vsi pa lahko spoznajo vse in komunikacija se ohrani.