Sekljalna aurea

Izbrane pisarne in blagovne znamke sprejemajo ali skladiščijo snovi, ki so lahko resne za ustvarjanje eksplozivne atmosfere z zrakom. Zlasti bodo prisotne snovi, kot so plini, tekočine in trdne snovi z visoko stopnjo razdrobljenosti, npr. Premogov prah, lesni prah itd.

V takšnih situacijah morajo delodajalci opraviti oceno eksplozijskega tveganja in oceno eksplozijskega tveganja. Zlasti ga je treba določiti za notranjost in stanovanja, kjer je največja nevarnost eksplozije. V zunanjih prostorih in stanovanjih morajo biti eksplozivna območja nenadomestljiva. Poleg tega obstaja predlog delodajalcev, da pripravijo grafično dokumentacijo, ki bo razvrstila in hkrati navedla dejavnike, ki lahko povzročijo vžig.

Ocenjevanje eksplozijskega tveganja mora biti izvedeno na podlagi zahtev Uredbe ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje pri delu, povezanih z možnostjo eksplozije v ozadju (Journal of Laws 2010, št. 138, točka 931.

Kot del ocene eksplozijske nevarnosti se ustvarijo lastnosti predmeta. Predlagana je površina, število nadstropij, prostorov, tehnoloških vodov itd. Domnevajo se strahovi in ​​ukrepi, ki bodo omogočili omejevanje in odpravljanje požara ter hitre grožnje. V njem je navedeno število vnetljivih snovi, ki lahko postanejo vir potencialne eksplozije. Uvedene so sodobne rešitve za zmanjšanje tveganja eksplozije.