Rudarske naravne nevarnosti

Varikosette

Rudarstvo v našem svetu je najdragocenejše na vsem svetu in kljub metanskemu premogu je najbolj varno. Varnost je bila dosežena z uporabo različnih metod in varnosti, kar zmanjšuje možnost vžiga ali eksplozije metana.

Da se izognemo eksploziji metana, zmanjšamo prisotnost vžigalnih faktorjev, kar lahko zmanjšamo z uporabo ustreznih naprav. Na dnu rudnika ali na meji ali predniku je potrebna električna energija za pogon kombajn in transporterjev, ki prevažajo proizvodnjo. Zdaj je posledica iskrenja poškodovanih kablov ali nastajanja električnega loka, ki prihaja do vžiga in eksplozije metana. Zato se profesionalna protieksplozijska zaščita uporablja tudi v vseh električnih napravah. Zahvaljujoč takšni zaščiti, ki jo nudijo trenutna orodja in ustanove, zmanjšujemo prodor električnega potenciala v metansko okolje, tako da v primeru okvare ne bi prišlo do tragedije. Rudarji električarji, ki igrajo na dnu rudnika, so posebej usposobljeni za protieksplozijsko zaščito in protipožarno izolacijo, tako da lahko varno izvajajo naše dejavnosti tudi za druge podzemne ljudi. Vsak električar pod zemljo se mora vsakih pet let udeležiti takšnega usposabljanja, ki se je končalo z izpitom, s pomočjo katerega bo njegova misel osvežena in se seznanila z veljavnimi predpisi in vrstami doseganja ognjevarne in protieksplozijske zaščite.Protieksplozijska zaščita in protipožarna zaščita sta pomemben element, ki se uporablja v nekaterih rudnikih, zaradi česar zmanjšuje nevarnost eksplozije metana.