Razvoj noseenosti v 26 tednu

Prvi koraki noseènosti so za otroka najpomembnej¹i. Potem se vsi organi in vrednote ¾ivljenja odprejo, v naslednjih mesecih stanja druge ¾enske, otrok praktièno ni veè. Ni èudno, da zdravniki bodoèim materam opozarjajo, da bodo predvsem v teh osnovnih stopnjah svojega blagoslovljenega stanja prosili za sebe, poskusili ne boleti in ne zdraviti moènih drog, ki bi lahko privedle do veèje ¹kode za bodoèega otroka. Vendar pa je znano, da je izvor stavbe 9 mesecev te¾ek, sneg in mraz, zlasti v sezoni solsticija in ob moènih hormonskih spremembah v ¾enskem sistemu, je zlahka nemogoèe odstraniti.

Prviè, ne smete panike, ko opazite, da ste med noseènostjo prehladili. Pri majhnem hladu bo bodoèa mati zelo uèinkovito obvladovala, ne potrebuje medicinskega posega. Vendar je treba paziti, da je uporaba zdravil v glavnih ¹tirih mesecih noseènosti zelo neprimerna. V tak¹nih oblikah je vredno zaupati starim, uèinkovitim sistemom za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulo in èesnovim sirupom (kljub temu, da je zelo slabo ne bo prizadelo ploda, prav tako nam bo pomagalo, hladno pa bo minilo v enem tednu.

Po drugi strani, v èasu prehlada v noseènosti, se morate obna¹ati bistveno veè kot med prehladom pred noseènostjo. Ker se lahko rahlo mrazenje in izcedek iz nosu med noseènostjo zdravi z babièinimi metodami, seveda s pljuènico (o kateri je zelo hitro, saj je na¹a moè natanèno omejena s spreminjajoèim se razpolo¾enjem in hormoni, te¾je.

Ko gre za moteè izcedek iz nosu med noseènostjo, bo zelo koristna re¹itev vdihavanje iz vode z dodatkom domaèe soli ali kapljic ¾elodca, mete, kamilice ali sivke. Pogosto pihnite nos, tako da se ne boste pribli¾ali tekoèim izloèkom, in uporabljena tkiva takoj zavrzite. Lahko daste kapljice za nos, ki naredijo nos manj dovzeten, in koristneje je, èe dobite trenutne, ustvarjene z naèelom o otrocih, ker so bolj obèutljivi. Ampak pomislite, da jih ne zdravite dlje kot 3 dni.