Lektor tujega jezika

http://si.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zdravilo-za-izboljsanje-spomina-in-koncentracije/Revitalum Mind Plus. Zdravilo za izboljšanje spomina in koncentracije

Obièajno z izrazom interpretacija prevzamemo naèela simultanega tolmaèenja, tj. Vgrajene v profesionalno zvoèno izolirano kabino ali veè zaporednih interpretacij, ki je prevod besedila osebe, ki se sreèuje s tolmaèem. Mnoge ¾enske pa se od zadnjega zavedajo, da obstajajo ¹e druge, zelo privlaène vrste prevodov. Obstajajo, med drugim, tako imenovani ¹epet, povezava ali prevod. Katere vrste prevodov sem predstavil? ©epetano prevajanje, tj. ¹epet je edinstvena vrsta prevajanja, ki ¹teje, da stranki ¹epeta stavek, potem ko je izgovoril besede, ki jih je izgovoril govornik. Obstaja velika vrsta prevoda, ki ga lahko opazimo kot zelo hitro prekinjeno celotno vrsto dodatnih zvokov, zato lahko obstaja le v mladih ¹tevilkah. Obièajno se izvaja v èasu, ko samo ena oseba na sestanku ne pozna jezika, ki ga govori govornik. Prevajalci zelo podcenjujejo to vrsto prevajanja, ker ne ¾elijo le velike priprave in delitve pozornosti. Za tolmaèa, ki ¹epetajo besedo po besedo stranki, se lahko pred zvoènikom utopi.Povezava je velika vrsta konsekutivnega tolmaèenja, ki raèuna na prevajanje besed po stavku. Sprejema se v obrazcih, ko tolmaè ne more pripraviti zapisov iz pripomb govorca ali ko je natanèen prevod besede izjemno pomemben. Obièajno je ta vrsta prevajanja priporoèljiva med prevajanjem konstrukcijskega dela stroja. Povezava je velika kot socialni prevod. Prevod vista je kombinacija prevajanja in prevajanja. Raèunajo na prevod besedila, ki je v govoru, te¾ava pa je v tem, da besedila ne dobivate prej, zato mora celotno sliko zajemati takoj in natanèno ter jo podrobno prevesti. Ta model prevajanja se obièajno uporablja v odnosih, zato ni presenetljivo, da so del zaprise¾enega prevajalskega izpita.