Lase in lunine faze

Moja neèakinja se ¹e posebej rad igra z lasmi, lahko jo ¾gate veè dni in jo pre¾ete, medtem ko nameravate. Tako je vpletena, da ¾eli, da bi bila videti popolna, urediti eno pletenico ducat ali veèkrat, po vsem tem, ko ji prilepi pripomoèke za lase ali vstavi sponke za lase. Rada ima ¹olske igre in jih najbolj dela. Njena edina kreacija, Princess Joke, je bila tudi izvirna in je zahtevala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z veliko pletenicami s podatki, ki niso bili trakovi. Potem je to èudovito dekle rekel ne, ne, in ¹e vedno ne enkrat. Pravzaprav bom to naredil v notranjosti .... se je zaèelo. 45 minut snemanja in njihovo modeliranje. Izgledala je lepa kot edina kraljica. Vendar, ko je ostala z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. Ne dodajajo se sedanjosti, da je od zaèetka igre minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v svojem slogu je ¹el skoraj tako "nieeee, jaz samo ne ¾elim, da ne spomnim nièesar o aristokrat, ki je zelo njena". Izumila je novo prièesko, obesila lase na stran ohlapne koke. Ker, seveda, kot je dejala zgoraj, imamo zdaj dogodek, v katerem so ji dali lase, kar je ¹lo popolnoma izjemno dobro. Njena mama je bila na strani ekstra in v nekaj minutah ustvarjena.

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta