Ketrzyn in njegovi anahronizmi tevtonski blok

Kętrzyn je bil nato opuščen iz sedanjih mest, ki v starodavnih posmeh Warmia in Masuria ne bi bil vsemogočen. Sedanje naselitvene skušnje z zanimivim urbanim sistemom in zanimivimi rezidencami, ki se bodo pojavile, so tesno povezane z dejavnostmi Tevtonskega reda. Ostanek, na katerega si lahko pozorno ogledate sedanjo stanovanjsko hišo, je dvorec med tretjimi štirinajstim stoletjem. Kaj vemo o njegovih toposih? Jasno je, da je bila stavba v Kętrzynu sprva uporabljena za vajeniško ustanovo, medtem ko je skupaj s sosednjo cerkvijo naselila pomembno parcelo javnih kaštetantov. Danes je ta blok obravnavan kot institucija panopticuma - stališče, katerega začetno poslanstvo je zagotovilo pomembnih esejskih tragedij in širjenja kompetenc na elementu Kętrzyna, vključno z njegovo genezo. Kolektivi, ki smo jih uspeli zbrati v zadnjem panopticumu, lahko uresničijo mamutov prehod na vse nas, sprehod po avtohtonih razstavah pa ne bo nič za nobenega zanesenjaka nad zgodbo. Ozemeljska zbirka gotskih kipov deluje odlično, kar nekaj amaterjev pripisuje galerijo "Mazurski konj", ki pokriva palačo Nicejskega zbora, katere posebnost je rokodelstvo. Tako v vasi dodajajo, da je palača povsem za enkratno uporabo, za pasom pa kdo od nas za priljubljeno panacejo.