Izvajanje logisticnih procesov oskrbe po sistemu sap erp

Tehnična dokumentacija obstaja kot jezik dokumentov, načrtov, risb ali tehničnih izračunov, ki vsebujejo informacije, potrebne za izdelavo določenega izdelka. & Nbsp; Tehnično dokumentacijo lahko na splošno razdelimo na naslednje tematske sklope:

investicijska dokumentacija ali podatki, potrebni za izvedbo naložbe,tehnološka dokumentacija, tj. podatki, potrebni za izvedbo montaže in obdelave, to je celotnega tehnološkega procesa,projektna dokumentacija, tj. zasnove gradbenih objektov ali njihovih strani,znanstvena in tehnična dokumentacija, zato obstajajo raziskovalna bitja.

Ta model ima dve obliki dokumentacije:

matrice, to so risbe, izdelane na tehničnih nalepkah,arhivskih kopij, kar je skupek številnih berljivih odtisov.

Prevajanje tehnične dokumentacije izvajajo prevajalci, ki so poleg odličnega jezikovnega znanja tudi strokovnjaki za določeno tehnično stvar, ki služi ne le dobremu prevodu iz ustreznega jezika v cilj, temveč zagotavlja tudi ustrezno terminologijo, ki ščiti prejemnika storitve pred kakršnimi koli pomanjkljivostmi razumevanja tega, kar potem verjetno prinesejo prave in tehnične posledice z vidika.

Če naročimo prevod tehnične dokumentacije, od ljudi zahtevamo, da so pozorni na prevajalsko usposobljenost. Verjetno ne more biti osebe, ki zna samo tuji jezik. Tehnični prevajalec mora biti oseba, ki ima tudi veliko znanja o določeni tehnični panogi, zato je bolje, da se odloči za pomoč specializiranih prevajalskih podjetij. Poleg tega je treba paziti, da tehnična dokumentacija potem ne samo besedila, ampak tudi grafikoni, projekti in sistemi, zato mora dober prevajalec tehnične dokumentacije ponuditi tudi ujemanje podatkov grafikonov z zadnjim jezikom, da se zagotovi kar največja berljivost (potem gre za storitev tako imenovanega lomljenja oz. prinašanje besedila.

Če povzamemo, bi se radi spomnili zavedanja, da ne bo vsaka oseba, ki dobro zna drug jezik in zna prevesti, dovolj kompetentna za tehnični prevod. Zato je veliko iskati prevajalsko podjetje, ki je specializirano samo za tehnične prevode, zahvaljujoč temu pa bomo lahko uporabili garancijo, da bo dokument, pomemben za nas, preveden v točen in zanesljiv.