Instagram za lase

Moj bratranec je zelo nestrpen za igranje z lasmi, lahko ga pogladite, si ga preèe¹ite in naredite. Hkrati pa je resnièno zavezana, da lahko, èe hoèe, da vse izgleda lepo, vstavi en nedrèek ¹estkrat, navsezadnje, da u¾iva dlake ali jo stisne. Obo¾uje ¹olske produkcije in jih ureja. Njena zadnja vloga, Princes Joker, posku¹a biti zabavna in potrebuje popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z nekaj pletenicami s podatki, ne pa trakovi. Kasneje je to èudovito dekle reklo ne, ne, in ne enkrat. V sobah bom izgledal lep¹e ... in zaèelo se je. ©tirideset in pet minut overclockinga tudi njihovo modeliranje. Izgledala je lepo kot princesa. In tako kot gostje z aristokrati se je zelo hitro spremenila. Ne predvidevam s sedanjostjo, da je minilo veè kot dve uri odkar se je zaèelo pojavljati. Nenadoma ... popolnoma spremenila koncept, in v njenem slogu je zvenelo kot veliko toliko "nieeee, jaz oèitno ne ¾elim, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki je veliko ugodnej¹i". Zahtevala je novo prièesko, z lasmi v obliki razsute koke. Ker, kot je ¾e povedala, zdaj opravljamo prehod na to, da bo lase postala zadnja, hkrati pa je ¹la zelo gladko. Njena mama, po eni strani, sem bila tudi od ostalih v nekaj minutah.

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta