Genitalije ptic

Biocenoza vagine je diagnostièni test, ki bo ocenil vaginalno èistost, njeno biologijo, floro in razmaz. Biocenoza so mikrobi, ki zasedajo ¾enski vaginalni epitelij, ki povzroèa dobro delovanje ¾enskih organov. Najpomembnej¹e je ¾ivljenje pravilne biocenoze, ideja za to pa so kirur¹ki posegi, neupo¹tevanje higiene, hormonske ravni, nenadzorovana uporaba antibiotikov in spolne metode.

http://si.healthymode.eu/dr-farin-man-ucinkovite-slimming-tablete/

Biocenoza vagine je odvisna od odvzema brisa iz luknje, da se konèno preskusi izloèanje. Zahvaljujoè temu je mogoèe ugotoviti, katere vrste mikroorganizmov ¾ivijo v genitalnem potencialu in po mo¾nosti ne gnezdijo patogeni ali vnetja. Biocenoza, ki ¾ivi brez napotnice zdravnika. Tak¹no preiskavo mora ¾enska pripraviti ¹e posebej, kadar se poleg nje pojavijo znaki vnetja, ki jih spremlja srbeèica srbenja in vulve, izcedek in vnetje seèil. Na ta naèin lahko uspe¹no nadzirate potek vaginitisa. Ne smete uporabljati vaginalnih zdravil ali uporabljati antibiotikov v kakr¹ni koli obliki veè ur pred testiranjem. Tudi spolni odnos je treba prekiniti dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseèna krvavitev iz rojstne linije je tudi razlog, zakaj se ne morete pridru¾iti biocenozi. V eni ¹tudiji je biocenozo vagine izdelal ginekolog na ginekolo¹kem stolu. Z uporabo tanke ¾ice ali bomba¾ne palèke vzamemo bris iz vagine, vulve ali seèil. Test je neboleè, lahko pa v vnetju obèutite nekaj nelagodja. Za poroko ne ¾ivi dolgo, saj je le nekaj trenutkov. ®ica z izcedkom iz no¾nice je pregledana pod mikroskopom ob koncu odkrivanja mo¾nih patolo¹kih mikroorganizmov. Na ¾alost je to invazivni pregled, tako da ga lahko nosite in se vrnete k svojim vsakodnevnim nalogam. Dober rezultat, ki ga vsi prièakujejo, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe so bakterije in bele krvne celice, bomo imeli dodatno stopnjo. S spremembo v tretji fazi vstopa v majhen razvoj bakterijske flore tudi velika vsota patolo¹kih mikroorganizmov. V èetrti fazi pa so glivice ali trihomone.