Obveznosti delodajalca do stazista

V skladu z zakonom ministra za gospodarstvo RS 8. julij 2010 V primeru minimalnih zahtev za varstvo in zdravje pri delu, skupaj z možnostjo delovanja v ozadju eksplozivne atmosfere (Časopis za

Fantazirajo dusevne bolezni

V navadnem poteku tega, kar začnete, se pojavijo nove težave. Stres nas spremlja vsak dan, dodatne točke pa še vedno gradijo lastno energijo za nadzor. Finančne težave, težave v družini, dirkanje

Kolesarski turizem opole

Program enova je slog ERP, ki je zasnovan za povečanje uspešnosti podjetja.Zaradi boljše oblike in nadzora nad postopki v podjetju se zmanjšuje neučinkovitost uporabe virov.Program ustvarja z najnovejšim Microsoftovim sistemom -

Ucinkovito timsko delo

Pijača najdražjih elementov tega, da je danes moški, je tudi uro, ki ponuja tudi najučinkovitejšo uporabo, vendar lahko. Zato govori ne le o svojem osebnem življenju, ampak tudi o naši karieri,

Odjemalec poslovnega slovarja

V naši regiji eksplozijsko varni sistemi iz dneva v dan pridobivajo vse večjo podporo in to tudi med posameznimi uporabniki in tudi med poslovnimi kupci. Na domačem trgu še vedno obstajajo

Opis dela prevajalca

Delo prevajalca je izjemno pomembno in sploh ne odgovorno delo, saj morajo šole med obema predmetoma prenesti občutek izražanja enega od drugega. Zato ni treba toliko ponavljati besedo za besedo, kot

Znanje tujih jezikov v evropi

Èasi, v katerih je materni jezik zadostoval za prosto komunikacijo z drugimi, so zdaj stvar preteklosti. Globalizacija, migracije prebivalstva so omogoèile, da tudi v domaèi dr¾avi najdemo prebivalstvo, ki ni nujno,

Blagajna k t

Posnet fiskalna ¹katla bo verjetno ¾ivela nedvomno drugaèe, od koder, kjer je potrdilo na valjih, papirnatih trakovih, ki jih imamo, kot davènih dokazov, preko obèutljivej¹ih, kjer so kopije potrdila elektronske. Najpogosteje

Lastni prevod

Prevodi, ki jih strokovnjaki pogosto imenujejo prevodi, so zelo priljubljeni ¾e vrsto let. Besedila, ki jih izdelujemo v tujem jeziku, z mo¾nostjo prevajanja v polj¹èino in obratno. Prevedemo lahko poljska besedila

Sramne dlake za to kar so

Moja neèakinja zelo ljubi igranje s svojimi lasmi, lahko jo ¾e veè dni kaplja¹ in si oèesa¹ lase. Hkrati pa je resnièno zavezana, da èe bom potreboval vse, da bo izgledal