Tehnicni prevodi knjige

Direktiva o atexu je odločba Evropske unije, ki navaja zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki, stroji, ki se pozneje uporabljajo na potencialno eksplozivnih površinah. Direktiva atex zavezuje vsakega proizvajalca take opreme,