Blagajna k t

Posnet fiskalna ¹katla bo verjetno ¾ivela nedvomno drugaèe, od koder, kjer je potrdilo na valjih, papirnatih trakovih, ki jih imamo, kot davènih dokazov, preko obèutljivej¹ih, kjer so kopije potrdila elektronske. Najpogosteje blagajna in elektronska kopija potrdila o prejemu imata ¹tevilna vpra¹anja.Na fiskalnih napravah z elektronsko kopijo potrdila je elektronski nosilec podatkov ustrezna kartica. V vseh orodjih morate uporabiti kartice, ki jih proizvajalec pravi.

Tak¹ne kartice lahko vsebujejo veliko informacij. Ko sem izvedel, da je to milijon potrdil, sem ostala brez besed. Koliko zvitkov bi moral obdr¾ati toliko transakcij? Zaèel sem razumeti, zakaj je ta finanèni znesek la¾ji. ©e en dober argument je dejstvo, da se blagajna ali elektronska storitev tiskalnika ne razlikuje le od tradicionalnih blagajn. Vse funkcije, ki omogoèajo zapis kopij natisov na kartici, se samodejno ustvarijo. Tako nam blagajna in elektronska kopija potrdila pomagata, da opravimo svoje delo, in seveda se zdi, da to ne ote¾uje.

Poleg tega je popolnoma zasnovano, da se blagajna lahko hrani na roèni osnovi, medtem pa lahko v tem èasu sklenemo tak¹no pogodbo in se pove¾emo z raèunalnikom. Branje na¹ih podatkov je za trenutek zanimivo in zlahka preverimo, kaj je potrebno v doloèenem trenutku. Ta priroèen pomnilnik in ni tako nizek, da je bila potreba po tem, da stran èez nekaj èasa nazaj. Ta pametna naprava tudi ne bo dovoljevala sprememb na strani. Elektronski podpis, ki jim to prepreèuje, in naprava zazna motnje. Blagajna nas dodatno obvesti, kdaj se kartica napolni in nas vodi skozi zapiranje prevoznika. Nekaj takega si lahko samo za¾eli¹, ker je ustvarjanje milijonskih prejemkov sanje vsakega prodajalca.Strahov glede blagajne ne obravnavam z elektronsko kopijo raèuna. Je bolj priroèna oblika kot celotna masa rezervnih papirnih zvitkov.